notificacions

Avís d’incidències a la via pública.

  • Incidències geolocalitzades.
  • Control d’estats de les incidències.
  • Aprovació d el’incidència per part de l’administració.
  • El ciutadá es part activa del manteniment de l’entorn.
  • Donar a conèixer les reformes i millores que es fan al municipi.
  • Arxiu de totes les incideències i processos.
  • Notificació de incidència resolta a l’usuari que l’ha donat d’alta.

tornar enreravull saber-ne més